เครื่องมือช่าง ในโรงงาน มีอะไรบ้าง

เครื่องมือช่างในโรงงาน

เครื่องมือช่างที่ใช้ในโรงงาน

เครื่องมือช่างเป็นอุปกรณ์ที่จำเป็นสำหรับการทำงานในโรงงานอุตสาหกรรม ช่วยให้ช่างสามารถปฏิบัติงานต่างๆ เช่น ติดตั้งเครื่องจักร ซ่อมแซมอุปกรณ์ บำรุงรักษาเครื่องจักรได้อย่างมีประสิทธิภาพ เครื่องมือช่างที่ใช้ในโรงงานมีหลากหลายประเภท ขึ้นอยู่กับลักษณะของงานและวัสดุที่ใช้ในการทำงาน

ประเภทของเครื่องมือช่างที่ใช้ในโรงงาน

สามารถแบ่งออกเป็น 3 ประเภทหลักๆ ดังนี้

 • เครื่องมือช่างมือ (Hand tools) เป็นเครื่องมือช่างที่ใช้งานด้วยมือ ได้แก่ ไขควง ประแจ ค้อน เลื่อย คีม เป็นต้น
 • เครื่องมือช่างไฟฟ้า (Power tools) เป็นเครื่องมือช่างที่ทำงานด้วยพลังงานไฟฟ้า ได้แก่ สว่าน เลื่อยไฟฟ้า เครื่องเชื่อม เครื่องเจียร เป็นต้น
 • อุปกรณ์วัดและทดสอบ (Measuring and testing equipment) เป็นอุปกรณ์ที่ใช้วัดหรือทดสอบค่าต่างๆ ของวัตถุหรือวัสดุ ได้แก่ ตลับเมตร คาลิปเปอร์ ไมโครมิเตอร์ เป็นต้น

Hand tools

เป็นเครื่องมือช่างที่ใช้กันทั่วไปในโรงงานอุตสาหกรรม ได้แก่

 • ไขควง เป็นเครื่องมือที่ใช้ขันหรือคลายน็อตและสกรู มีหลากหลายชนิด เช่น ไขควงปากแบน ไขควงปากแฉก ไขควงลองไฟ เป็นต้น
 • ประแจ เป็นเครื่องมือที่ใช้ขันหรือคลายน็อตและสกรูที่มีขนาดใหญ่ มีหลากหลายชนิด เช่น ประแจแหวน ประแจปากตาย ประแจเลื่อน เป็นต้น
 • ค้อน เป็นเครื่องมือที่ใช้ตีหรือทุบ มีหลากหลายชนิด เช่น ค้อนหงอน ค้อนตอกตะปู ค้อนทุบ เป็นต้น
 • เลื่อย เป็นเครื่องมือที่ใช้ตัดวัสดุต่างๆ มีหลากหลายชนิด เช่น เลื่อยมือ เลื่อยไฟฟ้า เลื่อยวงเดือน เป็นต้น
 • คีม เป็นเครื่องมือที่ใช้จับ ตัด ดัด งอ วัสดุต่างๆ มีหลากหลายชนิด เช่น คีมปากจิ้งจก คีมปากแหลม คีมปากตาย เป็นต้น

Power tools

เป็นเครื่องมือช่างที่ทำงานด้วยพลังงานไฟฟ้า ช่วยทุ่นแรงและประหยัดเวลาในการทำงาน ได้แก่

 • สว่าน เป็นเครื่องมือที่ใช้เจาะรู มีหลากหลายชนิด เช่น สว่านมือ สว่านไฟฟ้า สว่านโรตารี่ เป็นต้น
 • เลื่อยไฟฟ้า เป็นเครื่องมือที่ใช้ตัดวัสดุต่างๆ มีหลากหลายชนิด เช่น เลื่อยวงเดือน เลื่อยตัดไม้ เลื่อยตัดโลหะ เป็นต้น
 • เครื่องเชื่อม เป็นเครื่องมือที่ใช้เชื่อมโลหะเข้าด้วยกัน มีหลากหลายชนิด เช่น เครื่องเชื่อมไฟฟ้า เครื่องเชื่อมแก๊ส เป็นต้น
 • เครื่องเจียร เป็นเครื่องมือที่ใช้เจียรหรือขัดวัสดุต่างๆ มีหลากหลายชนิด เช่น เครื่องเจียรไฟฟ้า เครื่องเจียรหิน เป็นต้น

Measuring and testing equipment

เป็นอุปกรณ์ที่ใช้วัดหรือทดสอบค่าต่างๆ ของวัตถุหรือวัสดุ ได้แก่

 • ตลับเมตร เป็นอุปกรณ์ที่ใช้วัดความยาว
 • คาลิปเปอร์ เป็นอุปกรณ์ที่ใช้วัดระยะความกว้าง ความหนา ความลึก
 • ไมโครมิเตอร์ เป็นอุปกรณ์ที่ใช้วัดระยะความเล็กมากๆ

 

การเลือกซื้อเครื่องมือช่าง

ในการเลือกซื้อเครื่องมือช่าง ควรพิจารณาปัจจัยต่างๆ ดังนี้

 • ประเภทของงาน เลือกเครื่องมือช่างให้เหมาะสมกับประเภทของงาน เช่น ขันน็อตและสกรู ควรเลือกไขควงหรือประแจที่มีขนาดและชนิดที่เหมาะสมกับน็อตและสกรูที่จะขัน
 • วัสดุที่ใช้ในการทำงาน เลือกเครื่องมือช่างที่เหมาะกับวัสดุที่ใช้ในการทำงาน เช่น การตัดโลหะ ควรเลือกเลื่อยไฟฟ้าหรือเครื่องเจียรที่มีใบเลื่อยสำหรับตัดโลหะ
 • ความปลอดภัย เลือกเครื่องมือช่างที่มีมาตรฐานความปลอดภัย เช่น มีฉลาก CE หรือ UL

 

การดูแลรักษาเครื่องมือช่าง

การดูแลรักษาเครื่องมือช่างจะช่วยให้เครื่องมือช่างมีอายุการใช้งานยาวนานขึ้น ควรปฏิบัติดังนี้

 • ทำความสะอาดเครื่องมือช่าง หลังใช้งานเสร็จ ควรทำความสะอาดเครื่องมือช่างให้สะอาด เพื่อขจัดคราบสกปรก ฝุ่นละออง เศษวัสดุต่างๆ ที่อาจติดอยู่
 • เก็บรักษาเครื่องมือช่างอย่างเหมาะสม ควรเก็บรักษาเครื่องมือช่างในที่ที่แห้ง ไม่เปียกชื้น เพื่อป้องกันการเกิดสนิมและความเสียหาย
 • ตรวจสอบเครื่องมือช่างเป็นประจำ ควรตรวจสอบเครื่องมือช่างเป็นประจำว่าอยู่ในสภาพพร้อมใช้งานหรือไม่ หากพบความผิดปกติ ควรซ่อมแซมหรือเปลี่ยนใหม่

 

เครื่องมือช่างเป็นอุปกรณ์สำคัญสำหรับการทำงานในโรงงานอุตสาหกรรม การเลือกซื้อและการดูแลรักษาเครื่องมือช่างอย่างเหมาะสมจะช่วยให้การทำงานมีประสิทธิภาพและปลอดภัย

ทั้งนี้ยังมีเครื่องมือช่วยอื่นๆ ดังนี้

 • Personal Protection & Clothing ได้แก่ ที่ครอบหู  ชุดกันฝน  รองเท้านิรภัย  ชุดปฏิบัติงานสารเคมี
 • Storage & Handling  ได้แก่ กล่องเก็บเครื่องมือ  ลิ้นชักเก็บเครื่องมือ โต๊ะทำงานช่าง
 • Hand Tool ได้แก่ ประแจต่างๆ ไขควง ตลับเมตร คีม ตะไบ เลื่อยมือ ปากกาจับชิ้นงาน  ค้อน ลูกบล็อกและชุดเครื่องมือช่าง สําหรับโรงงานอุตสาหกรรม 
 • Fastener  ได้แก่  สกรูต่างๆ  ตะปู ลูกรีเวท ลูกหมุดย้ำ แหวนน็อต
 • Lubricant & Chemical ได้แก่  น้ำมันหล่อลื่นและกันสนิม  สเปรย์ทำความสะอาดชิ้นงาน เครื่องอัดจารบี
 • Cleaning & Hygiene ได้แก่  สบู่ล้างคราบน้ำมัน เครื่องดูดฝุ่นอุตสาหกรรม  เครื่องล้างอะไหล่
 • Office Supplies ได้แก่ แฟ้ม เทปกาว ตู้เก็บเอกสาร เครื่องทำลายเอกสาร
 • Safety  ได้แก่ ป้ายสัญลักษณ์ต่างๆ  อุปกรณ์นิรภัย