การบริการ

Pita มีนโยบาย ยึดถือการบริการเป็นหลัก โดยมุ่งเน้นความพึงพอใจของลูกค้า มีการฝึกอบรมพนักงาน เพื่อให้ได้มาตรฐานการทำงานที่ยอดเยี่ยม

1 ONSITE SERVICE บริการ ติดตั้ง ตรวจสอบ ซ่อมบำรุงนอกสถานที่

2 REMOTE SERVICE บริการ แก้ไข โปรแกรมต่างๆ หน้างาน

3 HELP DESK บริการตอบคำถาม ข้อซักถาม เกียวกับสินค้าและบริการ

4 การรับประกันสินค้าและรับประกันการติดตั้ง

ทีมบริการ
Service Team

ให้บริการด้านการจัดการเอกสาร การดูแลงานซ่อมบำรุง

ทีมขาย
SALE TEAM

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy.

ทีมการตลาด
Marketing Team

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy.

พันธมิตร
Our Supplier

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy.