หมึกเครื่องพิมพ์บัตร Evolis รุ่น Badgy100 และ Badgy 200

ตลับหมึกเครื่องพิมพ์บัตร Evolis รุ่น Badgy100 และ Badgy 200