เครื่องตัดหญ้า 2 จังหวะ EUROX 411M

  • เครื่องยนต์ 2 จังหวะ
  • ความเร็วรอบ 8500 rpm
  • ปริมาตรกระบอกสูบ 40.2 ซีซี
  • ความถี่ของเฟือง 9 ฟัน
  • กำลังเครื่องยนต์ 1.7 แรงม้า