เครื่องทำลายเอกสาร Comix s516

฿18,800.00

  • ทำลายเอกสารแบบตัดละเอียด (Cross cut)
  • จำนวนเอกสารที่ทำลาย 15 แผ่น/ครั้ง (A4/70 แกรม)
  • ขนาดของเอกสารที่ทำลาย 4 × 35 มม.
  • ความกว้างของช่องใส่เอกสาร 240 มม.
  • สามารถย่อยกระดาษต่อเนื่อง ขนาด 9 นิ้วได้