เครื่องทำลายเอกสาร COMIX S623

Original price was: ฿55,900.00.Current price is: ฿55,300.00.

  • เครื่องทำลายเอกสารแบบตัดละเอียด (Cross cut)
  • ความกว้างของช่องใส่เอกสาร 315 มม.สามารถทำลายกระดาษ A3 ได้
  • ขนาดของเอกสารที่ทำลายแล้ว 4 x 30 มม.
  • จำนวนเอกสารที่ทำลาย 25 แผ่น/ครั้ง (A4/70 แกรม)
  • ขนาดมอเตอร์ 500 วัตต์