เครื่องทำลายเอกสาร DAHLE 41304

฿48,900.00

  • ทำลายเอกสารได้ครั้งละ 23 แผ่น(A4 / 70 แกรม)
  • ขนาดเอกสารที่ทำลายแล้ว 3.9 ม.ม.
  • ช่องใส่เอกสารกว้าง 240 ม.ม.
  • ขนาดถังบรรจุ 60 ลิตร
  • ทำลาย CD/DVDs, Credit card และลวดเสียบกระดาษได้