เครื่องทำลายเอกสาร EBA รุ่น 2331s

฿73,000.00

  • ชนิดการทำลายเอกสาร เป็นเส้นตรง (Straight-cut)
  • จำนวนแผ่นในการตัด 30-32 แผ่น/ครั้ง (A4/70 แกรม)
  • ขนาดเอกสารหลังทำลายแล้ว 4 มม.
  • ขนาดถังบรรจุ 120 ลิตร
  • ความกว้างของช่องใส่กระดาษ 31 ซม.