เครื่องทำลายเอกสาร EBA รุ่น 2326s

฿64,900.00

  • ทำลายเอกสารครั้งละ 30-32 แผ่น/ครั้ง (A4/70 แกรม)
  • ชนิดการทำลายเอกสารเป็นเส้นตรง (Straight-cut)
  • ขนาดถังบรรจุ 100 ลิตร
  • ความกว้างของช่องใส่กระดาษ 26 ซม.
  • ทำลาย คลิปเสียบกระดาษ / แผ่นซีดี ได้