เครื่องทำลายเอกสาร EBA รุ่น 2331c

฿81,000.00

  • ชนิดการทำลายเอกสาร ตัดเป็นชิ้น (Cross-cut)
  • จำนวนแผ่นในการตัด 15-17 แผ่น/ครั้ง (A4/70 แกรม)
  • ขนาดเอกสารหลังทำลายแล้ว 2 × 15 มม.
  • ขนาดถังบรรจุ 140 ลิตร
  • ความกว้างของช่องใส่กระดาษ 310 มม.