เครื่องทำลายเอกสาร EBA รุ่น 1824S

฿38,500.00

  • จำนวนแผ่นการตัด 22-24 แผ่น/ครั้ง (A4/70 แกรม)
  • ทำลายเอกสารแบบตัดเป็นเส้นตรง (Straight-Cut)
  • ขนาดเอกสารที่ทำลายแล้ว 4 มม.
  • ความกว้างขนาดช่องใส่เอกสาร 240 มม.
  • ทำลายกระดาษ คลิปหนีบกระดาษ บัตรเครดิต แผ่น CD และแผ่น DVD ได้