เครื่องทำลายเอกสาร HSM B34 ตัดตรง

฿49,000.00

  • ความกว้างกระดาษที่ทำลายแล้ว  3.9 มิลลิเมตร
  • เครื่องทำลายเอกสารประเภทใบมีด  ตัดตรง
  • สามารถทำลายกระดาษได้ (80 แกรม)  25-27 แผ่น
  • วัสดุที่ใช้ในการทำลาย  กระดาษ / เครดิตการ์ด / ลวดเย็บ / คลิปหนีบกระดาษ / ซีดี
  • ความกว้างช่องใส่เอกสาร  310 มิลลิเมตร
  • ความจุในการเก็บเอกสาร  100 ลิตร