เครื่องทำลายเอกสาร HSM C18

฿18,000.00

  • สามารถทำลายกระดาษได้ (70 กรัม) 14-16 แผ่น
  • ตัดเป็นเส้นตรง ความกว้างกระดาษที่ทำลายแล้ว 3.9 มม.
  • ทำลาย กระดาษ / เครดิตการ์ด / ลวดเย็บ / คลิปหนีบกระดาษ ได้