เครื่องทำลายเอกสาร HSM SECURIO รุ่น C14 3.9 mm

฿10,900.00

  • เครื่องทำลายเอกสาร(80 แกรม): 10-12 แผ่น
  • สามารถทำลาย กระดาษ / เครดิตการ์ด / ลวดเย็บ / คลิปหนีบกระดาษ
  • ช่องใส่เอกสารที่จะทำลาย 225 มม.
  • ถังเก็บเอกสารที่ทำลายแล้วขนาด 20 ลิตร