เครื่องทำลายเอกสาร HSM SECURIO B22

฿26,500.00

  • จำนวนแผ่นในการตัด 16-18 แผ่น/ครั้ง (A4/70 แกรม)
  • ชนิดการทำลายเอกสาร แบบเส้นตรง (Strip-Cut)
  • ขนาดเอกสารหลังทำลายแล้ว 3.9 มม.
  • ขนาดถังบรรจุ 33 ลิตร
  • ความกว้างของช่องใส่กระดาษ 24 ซม.