เครื่องทำลายเอกสาร HSM Securio B35 (3.9 mm)

฿64,000.00

  • ความกว้างกระดาษที่ทำลายแล้ว:  3.9 มม.
  • ประเภทใบมีด:  ตัดตรง
  • สามารถทำลายกระดาษได้ (70 แกรม):  30-32 แผ่น
  • วัสดุที่ใช้ในการทำลาย:  กระดาษ / เครดิตการ์ด / ลวดเย็บ / คลิปหนีบกระดาษ / ซีดี
  • ความกว้างช่องใส่เอกสาร:  400 มม.
  • ความจุในการเก็บเอกสาร:  130 ลิตร