เครื่องทำลายเอกสาร HSM SECURIO C16

฿11,700.00

  • สามารถทำลายกระดาษได้ (70 แกรม) 13-15 แผ่น
  • ตัดเป็นเส้นตรง ความกว้างกระดาษที่ทำลายแล้ว 3.9 มม.
  • ทำลาย กระดาษ / เครดิตการ์ด / ลวดเย็บ / คลิปหนีบกระดาษ ได้