เครื่องทำลายเอกสาร IDEAL 2245 CC

Original price was: ฿15,900.00.Current price is: ฿13,900.00.

  • เครื่องทำลายเอกสารได้ครั้งละ 6- 7 แผ่น ( 70 แกรม) 5 – 6 แผ่น ( 80 แกรม )
  • Security Level 3 ทำลายแบบ Cross cut ขนาดเอกสารที่ถูกทำลาย 3 x 25 มิลลิเมตร
  • ทำลายกระดาษ ลวดเย็บกระดาษ คลิปหนีบกระดาษ บัตรเครดิต