เครื่องทำลายเอกสาร IDEAL 2265

฿17,900.00

  • เครื่องทำลายเอกสารได้ครั้งละ 11 – 13 แผ่น  ( 70 แกรม)
  • ทำลายแบบ  Strip cut  ขนาดเอกสารที่ถูกทำลาย 4 มม.
  • ทำลายกระดาษ ลวดเย็บกระดาษ คลิปหนีบกระดาษ บัตรเครดิต
  • หน้ากว้างช่องใส่เอกสาร 220 มม.