เครื่องทำลายเอกสาร IDEAL 2265CC P4

฿19,500.00

  • ทำลายเอกสารได้ครั้งละ 6 – 7 แผ่น (70แกรม) 5 – 8แผ่น (80แกรม)
  • Security Level P-4(DIN66399)
  • ทำลายเอกสารแบบ Cross cut ขนาดเอกสารที่ทำลายแล้วขนาด 3×25 มม.
  • ทำลายลวดเย็บกระดาษ คลิบหนีบกระดาษ
  • หน้ากว้างช่องใส่เอกสาร 220 มม.