เครื่องทำลายเอกสาร IDEAL 2270

฿22,490.00

  • ทำลายเอกสารได้ครั้งละ 11 – 13 แผ่น ( 70 แกรม) 9 – 11 แผ่น ( 80 แกรม )
  • Security Level 2 ทำลายแบบ Strip cut ขนาดเอกสารที่ถูกทำลาย 4 มม.
  • ทำลายกระดาษ ลวดเย็บกระดาษ คลิปหนีบกระดาษ บัตรเครดิต ซีดีและดีวีดี
  • มีช่องสำหรับแยกทำลายแผ่นซีดี
  • มีฝาครอบป้องกันอันตรายจากใบมีด