เครื่องทำลายเอกสาร IDEAL 2445

฿26,500.00

  • ทำลายเอกสารได้ครั้งละ 19 – 21 แผ่น  ( 70 แกรม)
  • ทำลายแบบ  Strip cut ขนาดเอกสารที่ถูกทำลาย 4 มิลลิเมตร
  • ทำลายกระดาษ ลวดเย็บกระดาษ คลิปหนีบกระดาษ บัตรเครดิด
  • หน้ากว้างช่องใส่เอกสาร 240 มิลลิเมตร