เครื่องทำลายเอกสาร IDEAL 2465

Original price was: ฿33,900.00.Current price is: ฿31,000.00.

  • ทำลายเอกสารได้ครั้งละ 22 – 24 แผ่น ( 70 แกรม)
  • ทำลายแบบ Strip cut (ตัดเป็นเส้นตรง) ขนาดเอกสารที่ถูกทำลาย 4 มม.
  • ทำลายกระดาษ ลวดเย็บกระดาษ คลิปหนีบกระดาษ บัตรเครดิต ซีดีและดีวีดี
  • หน้ากว้างช่องใส่เอกสาร 240 มม.
  • ความจุถังใส่กระดาษ 35 ลิตร