เครื่องทำลายเอกสาร IDEAL 2604 SMC

฿92,500.00

  • เครื่องทำลายเอกสารได้ครั้งละ 5 – 7 แผ่น 
  • ทำลายแบบ Cross cut ขนาดเอกสารที่ถูกทำลาย 0.8 x 5 มม.
  • ใช้ทำลายกระดาษเท่านั้น 
  • ความกว้างช่องใส่กระดาษ 260 มม.
  • ถังใส่กระดาษขนาด 100 ลิตร