เครื่องทำลายเอกสาร IDEAL 2604CC2

Original price was: ฿59,900.00.Current price is: ฿57,000.00.

  • ทำลายเอกสารได้ครั้งละ 15- 17 แผ่น ( 70 แกรม)
  • ทำลายแบบ Cross cut ขนาดเอกสารที่ถูกทำลาย 2 x 15 มม.
  • ทำลายกระดาษ ลวดเย็บกระดาษ คลิปหนีบกระดาษ บัตรเครดิต ซีดีและดีวีดี
  • หน้ากว้างช่องใส่เอกสาร 260 มม.