เครื่องทำลายเอกสาร IDEAL 2604CC2

฿54,900.00

  • ทำลายเอกสารได้ครั้งละ 15- 17 แผ่น ( 70 แกรม)
  • ทำลายแบบ Cross cut ขนาดเอกสารที่ถูกทำลาย 2 x 15 มม.
  • ทำลายกระดาษ ลวดเย็บกระดาษ คลิปหนีบกระดาษ บัตรเครดิต ซีดีและดีวีดี
  • หน้ากว้างช่องใส่เอกสาร 260 มม.