เครื่องทำลายเอกสาร IDEAL 3104CC

฿61,900.00

  • ทำลายเอกสารได้ครั้งละ 25- 27 แผ่น ( 70 แกรม) 21 – 23 แผ่น ( 80 แกรม )
  • ทำลายแบบ Cross cut ขนาดเอกสารที่ถูกทำลาย 4 x 40 มม.
  • ทำลายกระดาษ ลวดเย็บกระดาษ คลิป บัตรเครดิต ซีดีและดีวีดี
  • หน้ากว้างช่องใส่เอกสาร 310 มม.
  • ความจุถังใส่กระดาษ 120 ลิตร