เครื่องทำลายเอกสาร IDEAL 3104CC2

฿66,500.00

  • ทำลายเอกสารได้ครั้งละ 15- 17 แผ่น ( 70 แกรม) 13 – 15 แผ่น ( 80 แกรม )
  • Security Level 4 ทำลายแบบ Cross cut ขนาดเอกสารที่ถูกทำลาย 2 x 15 มม.
  • ทำลายกระดาษ ลวดเย็บกระดาษ คลิปหนีบกระดาษ บัตรเครดิต ซีดีและดีวีดี
  • หน้ากว้างช่องใส่เอกสาร 310 มม.
  • ความจุถังใส่กระดาษ 120 ลิตร