เครื่องทำลายเอกสาร IDEAL 8240CC

฿5,885.00

  • ทำลายเอกสารได้ครั้งละ 8 แผ่น (70 แกรม)
  • ทำลายแบบ CrossCut ขนาดเอกสารที่ถูกทำลาย 4×40 มม.
  • ทำลายกระดาษ ลวดเย็บกระดาษ
  • หน้ากว้างช่องใส่เอกสาร 220 มม.