เครื่องทำลายเอกสาร KOSTEL รุ่น KS 1285

฿42,900.00

  • ทำลายเอกสารได้ครั้งละ 26-28  แผ่น ( 70 แกรม)
  • ช่องใส่กระดาษกว้าง 300 มิลลิเมตร
  • ลักษณะของเอกสารที่ทำลายแล้ว เป็นเส้นตรง Strip Cut
  • ขนาดของเอกสารที่ทำลายแล้ว 4 มิลลิเมตร