เครื่องทำลายเอกสาร OA Star RS-6600S

฿88,000.00

  • จำนวนแผ่นในการย่อย/ครั้ง 30 – 35 แผ่น (A4/70 แกรม)
  • ลักษณะของเอกสารที่ทำลายแบบ (Cross-Cut)
  • ขนาดเอกสารที่ทำลายแล้ว 3.8*32 มม.
  • ความกว้างของช่องใส่เอกสาร 400 มม.
  • ขนาดถังบรรจุ 128 ลิตร