เครื่องทำลายเอกสาร OASTAR M3150s

฿34,900.00

  • ทำลายเอกสารได้ครั้งละ 26-31 แผ่น (กระดาษ 70 แกรม)
  • ทำลายเอกสารแบบเส้นตรง A4 ขนาด 4 มม.
  • ความกว้างของช่องใส่กระดาษ 310 มม.