เครื่องทำลายเอกสาร PITCH 15S

฿12,000.00

  • ช่องใส่เอกสารกว้าง  220  มม.
  • ทำลายเอกสารได้ครั้งละ 15 แผ่น (กระดาษ A-4/80 แกรม)
  • ทำลายเอกสารเป็นเส้นตรง ขนาดเอกสารที่ทำลายแล้ว 3.9 มม. (Strip-Cut)
  • ทำลายแผ่นซีดีได้ครั้งละ 1 แผ่น ทำลายลวดเย็บกระดาษ #10 ได้