เครื่องทำลายเอกสาร Pitch 20c

฿16,000.00

  • ทำลายกระดาษไม่เกิน 20 แผ่น/ครั้ง
  • ทำลายแบบตัดเป็นชิ้น (Cross Cut) ขนาด 4*40 มม.
  • ช่องใส่กระดาษกว้าง 224 มม.
  • มีช่องสำหรับทำลายซีดีและบัตรเครดิต
  • ทำลายลวดเย็บและลวดเสียบกระดาษได้