เครื่องทำลายเอกสาร PITCH (พิทซ์) 20S

฿17,900.00

  • ทำลายเอกสารได้ครั้งละ 20 แผ่น A4 ( 80 แกรม )
  • ทำลายเอกสารเป็นเส้นตรง ขนาดเอกสารที่ทำลายแล้ว 3.9 มม. (Strip-Cut) Security Level: P-2
  • ช่องใส่เอกสารขนาด 224 มม.  1 ช่อง
  • ทำลายกระดาษ คลิป ลวดเย็บกระดาษ บัตรเครดิต ซีดีและดีวีดี