เครื่องทำลายเอกสาร Pitch (พิทซ์) 25c

Original price was: ฿24,900.00.Current price is: ฿18,900.00.

  • ทำลายกระดาษไม่เกิน 25 แผ่น/ครั้ง
  • ทำลายแบบตัดเป็นชิ้น (Cross Cut) ขนาด 4*40 มม.
  • ช่องใส่กระดาษกว้าง 230 มม.
  • มีช่องสำหรับทำลายซีดีและบัตรเครดิต
  • ทำลายลวดเย็บและลวดเสียบกระดาษได้