เครื่องทำลายเอกสาร PITCH (พิทซ์) 31S

฿19,900.00

  • จำนวนเอกสารที่สามารถทำลายได้ 31 แผ่น ( A4/80 แกรม)
  • ทำลายเอกสารเป็นเส้นตรง (Strip-Cut) ขนาด 3.9 มม.
  • ความกว้างของช่องใส่กระดาษ 230 มม.
  • ถังจุกระดาษได้ 32.7 ลิตร
  • ทำลายคลิปหนีบกระดาษ/ ทำลายบัตรเครดิต และแผ่น CD/DVD
  • มีระบบหยุดทำงานเมื่อมอเตอร์ร้อนเกิน