เครื่องทำลายเอกสาร PS21CD (Office Pro)

฿3,200.00

  • ทำลายซีดี บัตรเครดิตได้
  • ขนาดเอกสารที่ทำลาย 4 x 35 มม.
  • ทำลายเอกสารได้ครั้งละไม่เกิน 10 แผ่น
  • ความกว้างของช่องใส่กระดาษ 220 มม.
  • ถังจุปริมาณกระดาษ 21 ลิตร