เครื่องพิมพ์บัตร Evolis รุ่น Badgy 200

Original price was: ฿41,000.00.Current price is: ฿35,900.00.

  • พิมพ์สี (YMCKO): 38 วินาที / บัตร – 95 บัตร / ชั่วโมง
  • 300 dpi resolution สำหรับพิมพ์แบบคุณภาพ
  • ความจุในการป้อนบัตร : 25 ใบ (0.76 มม.)  / 40 ใบ (0.50 มม.)
  • ความจุของถาดออกบัตร : 25 ใบ (0.76 มม.) / 40 ใบ (0.50 มม.)