เครื่องพิมพ์บัตร Evolis รุ่น Primacy

฿65,000.00

  • เครื่องพิมพ์ด้านเดียวหรือสองด้าน (ออฟชั่นเสริม) อัตโนมัติ
  • หัวพิมพ์ละเอียด 300 dpi  (11.8 จุด/มม.)
  • กล่องใส่และรับบัตรได้ครั้งละ  100  ใบ
  • รองรับความหนาของบัตรตั้งแต่ง  0.25 – 1.25  มิลลิเมตร