เครื่องพิมพ์บัตร Evolis Zenius Classic

฿49,000.00

  • เครื่องพิมพ์หน้าเดียวแบบพิมพ์เต็มบัตร
  • พิมพ์รูปภาพชนิดสี ความละเอียด 300 จุดต่อตารางนิ้ว
  • กล่องใส่บัตรได้ครั้งละ 50 ใบ และ กล่องรับบัตรได้ 20 ใบ
  • รองรับความหนาของบัตรได้ตั้งแต่ 0.25 มม. ถึง 0.76 มม.