เครื่องพิมพ์เช็ค Compuprint SP40 Plus

฿35,000.00

  • หัวพิมพ์สามารถปรับระดับความ บาง/หนา ของสมุดคู่ฝากอย่างอัตโนมัติ
  • ความเร็วในการพิมพ์สูงสุด 580 ตัวอักษร/วินาที
  • ความละเอียดในการพิมพ์ : Graphic 360×360 dpi