เครื่องพิมพ์เช็คและสมุดเงินฝาก Olivetti รุ่น PR2 Plus

Original price was: ฿35,000.00.Current price is: ฿32,000.00.

  • ระบบการพิมพ์ : หัวพิมพ์สามารถปรับระดับความ บาง/หนา ของสมุดคู่ฝากอย่างอัตโนมัติ (Automatic Gap Adjustment)
  • ขนาดตัวอักษรต่อนิ้ว : 5, 10, 12, 15, 16.6, 17.1, 20 cpi
  • ความกว้างของพื้นที่การพิมพ์ : พิมพ์ได้ความกว้างสูงสุดที่ 245 mm
  • ทางเข้ากระดาษ : สามารถวางสมุดที่ช่องป้อนกระดาษตรงตำแหน่งไหนก็ได้ (Auto Aliqnment)