เครื่องพิมพ์เช็ค PSI PR9

Original price was: ฿35,000.00.Current price is: ฿32,000.00.

  • หัวพิมพ์สามารถปรับระดับความ บาง/หนา ของสมุดคู่ฝากอย่างอัตโนมัติ
  • ใช้พิมพ์เช็ค สมุดคู่ฝาก หนังสือเดินทาง สลิปธนาคาร เป็นต้น
  • ความกว้างของพื้นที่การพิมพ์ พิมพ์ได้ความกว้างสูงสุดที่ 80-245 ม.ม.
  • ทางเข้ากระดาษ สามารถวางสมุดที่ช่องป้อนกระดาษตรงตำแหน่งไหนก็ได้