เครื่องพิมพ์เช็ค PSI PR9

฿32,000.00

  • หัวพิมพ์สามารถปรับระดับความ บาง/หนา ของสมุดคู่ฝากอย่างอัตโนมัติ
  • ขนาดตัวอักษรต่อนิ้ว 5, 10, 12, 12.9, 15, 16.6, 17.1, 18, 20 cpi
  • ความกว้างของพื้นที่การพิมพ์ พิมพ์ได้ความกว้างสูงสุดที่ 80-245 ม.ม.
  • ทางเข้ากระดาษ สามารถวางสมุดที่ช่องป้อนกระดาษตรงตำแหน่งไหนก็ได้