เครื่องเข้าเล่มและเจาะกระดาษ Fellowes รุ่น Orion 500 (มือโยก)

Original price was: ฿14,900.00.Current price is: ฿13,900.00.

  • เป็นเครื่องเจาะกระดาษและเข้าเล่มเอกสารโดยใช้มือโยก
  • สามารถเข้าเล่มเอกสารโดยใช้สันห่วงพลาสติกขนาดต่างๆได้
  • สามารถเจาะเอกสาร ความยาวขนาด A4 ได้ 21 รูเจาะ
  • เข้าเล่มได้หนาไม่ต่ำกว่า 2 นิ้ว
  • เจาะกระดาษได้ครั้งละ 20 แผ่น