เครื่องเจาะเข้าเล่มไฟฟ้า FELLOWES รุ่น GALAXY E500

฿17,900.00

  • เครื่องเข้าเล่มไฟฟ้า (กระดูกงู) รูปทรงเรียบง่าย สวยงาม
  • เจาะกระดาษด้วยระบบไฟฟ้า ได้ครั้งละ 18 แผ่น
  • เจาะแบบ 21 ห่วง เข้าเล่มเอกสารความยาวขนาด A4
  • เข้าเล่มสูงสุด 500 แผ่น เข้าเล่ม ได้หนาไม่ต่ำกว่า 2 นิ้ว