เครื่องเย็บกระดาษไฟฟ้า MAX BH11F Portable Electric Stapler

Original price was: ฿7,900.00.Current price is: ฿7,000.00.

  • สามารถเย็บได้สูงสุดถึง 35 แผ่น (80 แกรม) เย็บได้เรียบมาก
  • ทำงานอัตโนมัติโดยไม่ต้องสัมผัสตัวเครื่อง
  • ลวดเย็บบรรจุได้ 1000 ลวดเย็บ
  • สามารถพกพาไปได้ทุกที่ๆ คุณต้องการ
  • ประหยัดพื้นที่ สามารถปรับวางใช้ได้ทั้งแนวตั้งและแนวนอน