เครื่องเย็บเอกสารไฟฟ้า MAX รุ่น EH-110F ( CE )

฿49,000.00

  • ความหนาต่อการเย็บกระดาษ 2-110 แผ่น (64 แกรม) และ 2-100 แผ่น (80 แกรม)
  • ความเร็วในการเย็บ 2 ครั้ง/วินาที
  • ความลึกช่องสอดกระดาษสามารถปรับได้ 3 – 23 มม.