ใบตัดหญ้าวงเดือน 9X36T EUROX

  • เหมาะสำหรับ ตัดหญ็า ตัดแต่งพุ่ม เป็นต้น

  • ใบตัดหญ้าวงเดือนขนาด 9 นิ้ว 36 ฟัน

  • ใช้งานร่วมกับเครื่องตัดหญ้า