ใบตัดหญ้าวงเดือน 10X36T EUROX

  • เหมาะสำหรับ ตัดหญ็า ตัดแต่งพุ่ม เป็นต้น
  • ใบตัดหญ้าวงเดือนขนาด 10 นิ้ว 36 ฟัน
  • ใช้งานร่วมกับเครื่องตัดหญ้า