เครื่องทำลายเอกสาร intimus 3000s

฿15,900.00

  • ทำลายเอกสารได้ครั้งละ 19-21 แผ่น (A4/70 แกรม)
  • ทำลายเอกสารเป็นเส้นตรง (Strip-Cut) ขนาด 4 มม.
  • ทำลายลวดเย็บกระดาษ บัตรแข็ง และแผ่น CD ได้